Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1 Definicje

 1. Administrator – Daria Agustyniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DARIA AUGUSTYNIAK BI BIUTI, ul. Wiosny Ludów 2 lok. 220, 61-831 Poznań, NIP 7772784399, REGON 301682423,
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii,
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności serwisu BIBIUTI.PL,
 4. Regulamin – regulamin Salonu Fryzjersko-Kosmetycznego Bibiuti wydany na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego,
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. Serwis – strona internetowa Salonu Fryzjersko-Kosmetycznego Bibiuti dostępna pod adresem: https://bebeautynl.pl/,
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług, czy funkcjonalności Serwisu,
 8. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – stanowią dane informatyczne, w szczególności w postaci plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem Serwisu bebeautynl.pl jest Daria Agustyniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DARIA AUGUSTYNIAK BI BIUTI, ul. Wiosny Ludów 2 lok. 220, 61-831 Poznań, NIP 7772784399, REGON 301682423.
 2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych eksploatacyjnych, w tym plików cookies.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego.
 4. Użytkownik poprzez korzystanie ze strony bebeautynl.pl i jej funkcjonalności potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu oraz akceptację ich treści.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie może zostać przekierowany na strony internetowe innych podmiotów, za których proces gromadzenia danych osobowych Administrator nie ponosi  jakiejkolwiek odpowiedzialności, z zastrzeżeniem podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu i na rzecz Administratora. Zasady wykorzystywania danych przez w/w podmioty określają ich własne regulaminy i polityki prywatności.
 6. Polityka prywatności może ulec zmianie w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu.

§ 3 Dane Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu bebeautynl.pl, będących osobami fizycznymi, jest Daria Agustyniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DARIA AUGUSTYNIAK BI BIUTI, ul. Wiosny Ludów 2 lok. 220, 61-831 Poznań, NIP 7772784399, REGON 301682423.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Administrator publikuje w Serwisie treść obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych klientów Salonu Fryzjersko – Kosmetycznego Bibiuti. 
 3. Przeglądanie treści dostępnych w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie wymaga zakładania konta użytkownika. 
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w Serwisie przez:
  1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), zgodnie z § 4 Polityki,
  3. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego strony Serwisu, tj. home.pl
 5. Serwis może zapisać również informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 6. Dane podane w formularzach dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu umówienia terminu wizyty w Salonie, w celu kontaktowym. 
 7. Administrator może powierzać dane osobowe innym podmiotom, na podstawie stosownych umów, do celów niezbędnych do korzystania z Serwisu i wykonywania usług z nim związanych.
 8. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa podmiotów, w szczególności organom ścigania, czy odpowiednim organom państwowym i samorządowym.
 9. Administrator dba o odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności dane osobowe chronione są z użyciem środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Użytkownikowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, Regulaminu oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez Serwis.

§ 4 Pliki cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies. 
 2. Informacja o stosowaniu plików cookies przez Serwis jest wyświetlana po otwarciu strony Serwisu, w formie powiadomienia u dołu strony internetowej Serwisu.
 3. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu zachowania informacji o preferencjach i ustawieniach urządzenia, z którego Użytkownik korzysta, do tworzenia statystyk, celem umożliwia ulepszania struktury, zawartości Serwisu oraz wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów reklamowych.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies, tj. sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe i przechowywane są do momentu opuszczenia strony Serwisu. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, celem zablokowania obsługi plików cookies. Informacje o sposobie wyłączenia plików cookies można uzyskać przykładowo u odpowiedniego dostawcy przeglądarki internetowej:
  1. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
  2. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
  3. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox
  4. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
  5. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
  6. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11.
 7. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookies korzystając z narzędzi urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcjonalności na stronach internetowych Serwisu.
 9. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, w szczególności dostawcom reklam czy partnerom Serwisu, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają odrębnym regulacjom, przyjętym przez w/w podmioty.
 10. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Administrator serwisu nie współpracuje. Strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być nieodpowiednio zabezpieczone, czy szkodliwe dla urządzenia lub prywatności Użytkownika, stąd zalecamy weryfikację klikanych odnośników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.
logo bibiuti
Zadzwoń
+48 513 460 664
Zadzwoń
Scroll to Top

Nowa lokalizacja!

Kupiec Poznański - Parter

Plac Wiosny Ludów 2, Poznań